อุปกรณ์

เครื่องหล่อ, เครื่อง CNC, เครื่องดัดลวด, เครื่องตัดท่อ, เครื่องขึ้นรูปลวด 3 มิติ, เครื่องขัดอัตโนมัติ, เครื่องเคลือบ, เครื่องเจาะ, เครื่องเชื่อม, เครื่องฉีด ฯลฯ